Waarom een stichting Vrienden van Puur Smaeck?

Sinds eind 2007 is aan de Hilversumse Kampstraat restaurant Puur Smaeck gevestigd. Van buiten voor velen wellicht 'zomaar' een Hilversums restaurant, maar wie eenmaal binnen is geweest en zich tijdens lunch of borrel heeft laten bedienen, weet dat achter deze onderneming een schitterende samenwerking schuilgaat tussen horeca en zorg.

Waar staat Puur Smaeck voor?

Naast lekker eten bieden, op basis van eerlijke, pure en biologische producten, wil Puur Smaeck vooral een ontmoetingsplek zijn. Voor winkelend publiek, voor zakenmensen, voor iedereen van binnen en buiten Hilversum. Puur Smaeck staat ook voor verantwoord ondernemen. Puur Smaeck draagt bij aan een inclusieve samenleving door mensen met een beperking een werkplek te bieden. Hiermee bevordert Puur Smaeck de zelfredzaamheid en participatie van deze groep.

De Hilversumse ondernemers Kees en Jannemieke Verhoeff startten Puur Smaeck met de bedoeling mensen met een beperking een werkplek te geven. Zij werken overdag in de bediening, onder begeleiding van een werkcoach. / begeleider. Het effect is drieledig: het talent van jongeren wordt benut en verder ontwikkeld, ze participeren hierdoor volop mee in de samenleving en op de arbeidsmarkt en de samenleving maakt nader kennis met de vele mogelijkheden van mensen met een beperking.

In de afgelopen jaren werd er samengewerkt met zorgorganisatie Amerpoort uit Baarn. Echter, na aankondiging vanuit Amerpoort, is de samenwerking met hen beëindigd. De organisatie ziet zich hiertoe genoodzaakt, nu de vervoersvergoedingen die zij ontvangt met ruim 50% zijn gekort. Simpel gezegd: er is geen geld meer om de jongeren die bij Amerpoort werken vanuit de regio naar Puur Smaeck te vervoeren. Per 1 juli 2013 is derhalve noodgedwongen een einde gekomen aan het werken met mensen met een verstandelijke beperking bij Puur Smaeck.

Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zoals genoemde vervoersproblematiek alsmede de wijzigingen in beleid en financiering van dagbesteding, maakten het noodzakelijk na te denken over hoe het concept van Puur Smaeck ook op langere termijn levensvatbaar kan blijven. Het initiatief Puur Smaeck staat niet op zich. Er zijn in Nederland meerdere initiatieven waar horeca en mensen met een beperking in combinatie garant staan voor mooie ondernemingen en resultaten. In Hilversum is Puur Smaeck wel de enige in zijn 'soort'. Daarmee een initiatief waar Hilversum trots op mag zijn en dat gekoesterd dient te worden. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in financiering in de zorg, bedreigden Puur Smaeck echter in de huidige vorm.

Puur Smaeck biedt ondersteuning bij de werkzaamheden van de cliënten, vanuit passie en motivatie om horeca, scholing, werk , zorg en welzijn te combineren.   

Stichting Zorg met Smaeck

Contact